Učitel Matěj - výuka angličtiny, českého jazyka, češtiny pro cizince, fotografování, francouzštiny, kompozice, latiny, matematiky, němčiny, nizozemštiny, ostatních jazyků, španělštiny v Liberci, Praze

Jelikož mám zkušenost především s individuální výukou, přizpůsobuji průběh výuky na míru. Rád ji chápu jako jakousi transakci. Baví mě přijímat výzvy klientů ve formě požadavků a nápadů, protože i mě posouvají dále. Eventuálně se snažím nahrazovat to, v čem výuka v příslušné instituci (ZŠ, SŠ aj.) selhává – najčestěji to bývá trpělivost, soucit, přizpůsobivost. Nehierarchizuji svou službu ve smyslu AUTORITA-ŽÁK, nýbrž jako KOLEGA-KOLEGA, kde já zastávám v patřičné míře roli zkušenějšího, vědoucího.

Matěj

SPECIALIZACE Specializuji se především na jazykovědné obory, ale v rámci středoškolské úrovně i na matematiku. JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI Certifikovaně ovládám angličtinu minimálně na úrovni B2. Dohovořím se ale i řadou jiných přirozených jazyků na různých úrovních, zejména španělsky, německy, francouzsky a nizozemsky. Na vysoké úrovni ovládám konstruované jazyky Esperanto a filozofický jazyk „toki pona“. Za kuriozity mezi svými jazykovými dovednostmi považuji znalost romštiny, klasické latiny a Tolkienovy quenijštiny (jazyk vznešených elfů z knižní i filmové série Pána prstenů). Kromě doučování konkrétních jazyků jsem ochoten předat vhled do lingvistických disciplín a tzv. conlangingu (tvorba autenticky fungujících jazyků). VZDĚLÁNÍ Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze v oboru Multimediální tvorba. V současnosti studuji na Univerzitě Karlově kombinaci programů Obecná lingvistika a Středoevropská studia se specializací Romistika. OBOROVÁ ZKUŠENOST Doučuji a vyučuji již přes 3 roky zejména český jazyk, matematiku a angličtinu. Posledním rokem poskytuji i konzultace učebních metod, gramatiky a výslovnosti při učení se téměř kterémukoliv jazyku. Krátce jsem učil na základní škole v rámci pedagogického semináře.

 Angličtina    Český jazyk    Čeština pro cizince    Fotografování    Francouzština    Kompozice    Latina    Matematika    Němčina    Nizozemština    Ostatní jazyky    Španělština  
  Liberec   Praha
  Domluvené prostory   V kavárně / vinárně   Dochází za studenty   On-line (Skype, e-mail, ...)
  Školka   ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Skype   Facebook Messenger   Email   Viber   WhatsApp   Google Meet   ZOOM   Microsoft Teams  
  200 - 400 Kč