Časté dotazy a odpovědi (FAQ)

Otázka Odpověď
 Učitel  Žák Jak se učitel dozví o nové poptávce? Učitel je o nové přímé poptávce vždy informován formou automatického emailu a současně se každá aktuální přímá i veřejná poptávka zobrazuje v administrativním menu jeho účtu (druhý – fialový – pruh horního menu po přihlášení k účtu učitele) v záložce „Nové poptávky žáků“.
 Žák Vytvořil jsem poptávku na konkrétního učitele kliknutím na tlačítko s ikonou obálky „Kontaktovat učitele“ – jak zjistím, že mu má poptávka byla doručena? Odeslání poptávky konkrétnímu učiteli je žákovi potvrzeno zobrazením zeleného pruhu v horní části stránky pro vyhledávání učitelů. Zelený pruh obsahuje následující text: Poptávka byla úspěšně uložena. Vynasnažíme se, aby Vás co nejdříve učitel kontaktoval. Pokud budete chtít poptávku změnit, využijte níže tlačítko „Upravit/Zrušit poptávku".
 Žák Co mám dělat, když učitel nereaguje na přímou poptávku? Pokud jste oslovil jednoho nebo více učitelů přímou poptávkou a neobdržel jste v průběhu několika dní žádnou reakci, doporučujeme místo oslovení konkrétních učitelů vytvořit veřejnou poptávku. Na veřejnou poptávku obvykle zareaguje několik učitelů (podle konkrétního oboru výuky) a žák si tak může vybrat mezi nimi. Navíc máte jistotu, že učitel, který na získání kontaktu na žáka "utratil" svůj kredit, určitě bude mít o danou výuku zájem.
 Žák Vytvořil jsem veřejnou poptávku a s jedním z učitelů, kteří mi odpověděli, jsem se již na výuce domluvil. Stále mi však přicházejí nabídky dalších učitelů. Mohu svou poptávku nějak zrušit? Ano, stačí kliknout na černé tlačítko „Upravit/Zrušit poptávku“ na stránce „Poptávky žáků“. Následně zadáte e-mailovou adresu, kterou jste použil při vytvoření poptávky, a budete moci svou poptávku změnit, nebo stáhnout (odstranit).
 Učitel Založil jsem si na NajdiUcitele.cz účet, tj. zaregistroval jsem se na této webové stránce jako učitel, ale nebyly mi připsány slíbené kredity zdarma. V čem může být problém? Kredity zdarma Vám jsou automaticky připsány nejpozději 4 hodiny po splnění všech podmínek. Podmínky jsou následující: účet s potvrzenou e-mailovou adresou, vyplněný a zveřejněný profil učitele s fotografií obličeje, vyplněný alespoň jeden obor výuky. Uvedené podmínky musí být splněny do 30 dnů od registrace.
 Učitel Právě jsem objednala a uhradila kredity, ale stále se mi zobrazuje, že čekáte na platbu. Nemohu reagovat na poptávku adresovanou přímo mně. Kdy mohu s připsáním kreditů počítat? Je třeba si uvědomit, že při bankovním převodu není platba na účet příjemce připsána okamžitě, zvláště převod mezi různými bankami může proběhnout až následující den. POZOR! Připsání kreditů na účet učitele neprobíhá automaticky ihned poté, co platba dorazí na účet příjemce. Platby se kontrolují v určitých intervalech (obvykle 1x denně) a následně jsou příslušné kredity učitelům hromadně připsány. Pokud si přejete rychle reagovat na konkrétní poptávku žáka, aby Vás ostatní učitelé nepředběhli, je nutné nenechat své kreditní konto klesnout na nulu a mít vždy nějaké kredity do rezervy.
 Učitel Jsou všechny poptávky aktuální? Jak často je aktualizujete? U každé poptávky je vlevo dole uvedeno datum jejího vytvoření (zveřejnění). Máte-li již založen svůj účet učitele, vidíte u každé poptávky vpravo dole také údaj, zda na tuto poptávku již nějaký učitel (případně více učitelů) reagoval (reagovalo). Poptávky žáci vytvářejí nepřetržitě v reálném čase a mohou je sami stáhnout (odstranit) v případě, že najdou vhodného učitele a domluví se s ním na výuce. Pokud žák nestáhne poptávku sám, je ze systému automaticky odstraněna po 90 dnech.
 Učitel Cenu výuky si každý učitel domlouvá až s konkrétním žákem? Ano, cena je otázkou přímé domluvy mezi učitelem a žákem, naše aplikace NajdiUcitele.cz slouží pouze ke zprostředkování kontaktu mezi nimi.
 Učitel Když budu vyučovat klientku přes Skype nebo WhatsApp kameru, jak a kdy probíhá platba za lekci? Domluva ohledně způsobu platby je zcela na Vás a Vaší klientce, naše aplikace slouží jen pro zprostředkování prvního kontaktu. Doporučujeme domluvit se studentkou platbu bankovním převodem například vždy za 4 lekce předem. Pokud si však Vy, nebo klientka přeje, aby tuto výuku "zastřešovala" a organizačně zajišťovala naše vzdělávací agentura (EASY ENGLISH Education v.o.s.), můžeme se domluvit na spolupráci. Klientce bychom pak vystavovali faktury a Vám platili odměnu formou dohody o provedení práce, pokud nemáte živnostenské oprávnění (tj. nejste podnikatel - fyzická osoba). Naše provize z ceny lekce by činila 15%.
 Učitel Když se učitel s daným žákem na výuce nedomluví, dostane učitel svůj kredit zpátky? Pokud se učitel se žákem na výuce nedomluví, kredit se mu zpátky nevrátí. Služba spočívá ve zprostředkování kontaktu na žáka, ale nemůže garantovat vzájemnou dohodu. Abyste své kredity využil efektivně a získal co nejvíce žáků, doporučujeme reagovat na veřejné poptávky pouze jako jeden z prvních učitelů (po přihlášení k účtu učitele vidíte u každé poptávky vpravo dole, kolik učitelů již získalo na daného žáka kontakt). Případně můžete vyčkat na neveřejné poptávky, kdy žák na základě vyhledávání osloví cíleně přímo Vás.
 Učitel Jakou mám jistotu, že se mi žák ozve, když reaguji na jeho poptávku? Pokud reagujete na cílenou poptávku žáka, kterou adresoval přímo Vám, je vysoce pravděpodobné, že se na výuce spolu domluvíte. Obvykle žák přímou poptávkou osloví jednoho nebo dva vybrané učitele, výjimečně například 4-5 učitelů.
V případě, že reagujete na veřejnou poptávku, záleží na oboru výuky. Největší konkurence učitelů je v oboru angličtina – na každou veřejnou poptávku výuky angličtiny reaguje běžně 5-10 učitelů, výjimečně i více. V méně konkurenčních oborech (ostatní jazyky, přírodní vědy, hra na hudební nástroj apod.) obvykle na jednu veřejnou poptávku reaguje pouze jeden učitel, takže šance, že se s žákem na výuce domluví, je vysoká.
 Učitel Jak poznám mezi všemi poptávkami žáků, s kterým z nich jsem již komunikoval? Nechci si metodou pokus omyl zbytečně vyčerpat kredity. Jakmile získáte kontakty na některé žáky (použitím svého kreditu), budete jejich kontaktní údaje a texty poptávek mít natrvalo uložené v záložce „Vaši žáci" (tuto záložku v druhém, fialovém pruhu horního menu uvidíte vždy po přihlášení k Vašemu účtu).
 Učitel Jak zjistím, že mě někdo oslovil přímou poptávkou? V záložce „Nové poptávky žáků" (v druhém, fialovém pruhu horního menu po přihlášení k Vašemu účtu) uvidíte všechny poptávky, které se týkají Vašeho oboru. U každé poptávky je uvedeno, zda je to poptávka veřejná (označena modře), nebo zda žák oslovil přímo Vás (tyto poptávky jsou označeny červeně). Kromě toho by Vám vždy měl přijít automatický email upozorňující na novou poptávku.
 Učitel Rád bych pozastavil možnost přímého oslovení ze strany žáků. Jak mám postupovat? Máte-li momentálně plný rozvrh (avšak nechcete-li rušit svůj účet učitele na NajdiUcitele.cz), můžete pozastavit zveřejnění své nabídky na libovolně dlouhou dobu. Stačí, když v administraci svého účtu v záložce „Nastavení/Obecná nastavení“ zrušíte zatržení u položky Zveřejnit profil učitele a změnu uložíte. Svůj profil můžete znovu kdykoli zveřejnit opětovným zatržením uvedené položky.
 Učitel Nechci dostávat automatické emaily upozorňující na nové veřejné poptávky žáků. Jak mám postupovat? Pokud Vás tyto emaily obtěžují a chcete-li raději nové poptávky sledovat sám v záložce „Nové poptávky žáků", můžete funkci zasílání automatických emailů vypnout. Stačí, když v administraci svého účtu v záložce „Nastavení/Obecná nastavení“ zrušíte zatržení u položky „Posílat i veřejné poptávky“ a změnu uložíte. Funkci můžete znovu kdykoli obnovit opětovným zatržením uvedené položky.
 Učitel Platí stále objednávka kreditů, kterou jsem zadal již před nějakou dobou, ale zatím jsem ji nezaplatil? Pokud jste již dříve vytvořil objednávku kreditů, ale platbu jste neprovedl ihned, nic se neděje - objednávka zůstává platná a platbu můžete provést, dokud ji vidíte v administraci svého účtu (záložka Kredity a platby).
 Učitel Již před nějakou dobou jsem si na Vašich stránkách objednal 20 kreditů. Jejich nákup jsem si ale poté rozmyslel a nyní jsem vytvořil novou objednávku na 10 kreditů. Bylo by možné dřívější objednávku zrušit? Nenašel jsem možnost, jak to udělat. Systém neumožňuje, abyste již vytvořenou objednávku kreditů zpětně zrušil, ale pokud platbu neprovedete, nic se neděje. Dokud objednávku vidíte v administraci svého účtu (záložka Kredity a platby), můžete platbu s daným variabilním symbolem provést. Když platbu neprovedete, bude objednávka po 60 dnech ze systému automaticky odstraněna. Bez omezení můžete kdykoli vytvářet další objednávky.
 Učitel Mám už jinou práci. Jak si u vás odstraním účet? V administraci svého účtu v záložce „Nastavení/Nastavení účtu“ v okně „Smazání účtu“ zadáte své heslo a kliknete na tlačítko „Smazat“. Můžete (ale nemusíte) také vyplnit pole „Proč účet rušíte?“ a poskytnout nám tak zpětnou vazbu.
 Učitel Kde si mohu stáhnout fakturu či potvrzení od Vás o zaplacení? Faktury najdete v administraci svého učitelského účtu - jedná se o druhý (fialový) pruh horního menu po přihlášení učitele, záložka „Kredity a platby“, podzáložka „Historie objednávek“. Pak už jen stačí u příslušné objednávky kliknout vpravo na tlačítko „Faktura“ .
 Učitel Nejde mi změnit profilové foto - můžete mi poradit? Profilové foto můžete změnit následujícím postupem: 1) V administraci svého účtu (druhý - fialový - pruh horního menu) kliknete na záložku "Váš profil". 2) U třetí položky "Vaše profilové foto" klinete na tlačítko "Procházet" a v okně, které se Vám otevře ("Nahrát soubor"), zvolíte příslušný soubor (nové profilové foto) ve formátu JPG (proklikáte se k němu příslušnými složkami ve Vašem počítači). 3) Nakonec vše potvrdíte kliknutím na tlačítko "Uložit".