Učitel Anna - výuka českého jazyka, češtiny pro cizince, lyžování, matematiky, obecné školní přípravy, psychologie, stolního tenisu, tenisu v Praze

Naučím Vás češtinu k maturitě, předměty ze ZŠ, případně Vás připravím na příjímačky na VŠ na psychologii. Mám spostu zkušeností s dětmi (skauting, lesní školka, doučování angličtiny, hlídání), ale i s dospělými (příprava na maturitu z čj, doučování angličtiny, tenis).

Anna

Naučím Vás češtinu k maturitě, libovolný předmět ze základní školy, nebo připravím k přijímačkám na VŠ na psychologii. Ceny dohodou. Praha. Aktuálně studuju na FF UK obor Psychologie.

 Český jazyk    Čeština pro cizince    Lyžování    Matematika    Obecná školní příprava    Psychologie    Stolní tenis    Tenis  
  Praha
  Vlastní prostory   V kavárně / vinárně   Dochází za studenty
  Školka   ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Vysoká škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu