Učitel Eva - výuka češtiny pro cizince, němčiny v Trutnově

Náplň výuky záleží na požadavcích studenta. Při doučování pro ZŠ a SŠ používám stejnou učebnici, jakou má student ve škole, a věnujeme se procvičování probrané látky. V případě zájmu je možné každé probírané téma rozšířit, přidat konverzaci, slovní zásobu a poslechová cvičení. Češtinu pro cizince vyučuji buď se zprostředkujícím jazykem nebo bez něj, záleží na požadavcích studenta. Učím obecnou češtinu potřebnou pro každodenní život, věnuji se hodně konverzaci a nácviku správné výslovnosti. Gramatiku vysvětluji průběžně na konkrétních příkladech. Cílem výuky je, aby se student domluvil v každodenním životě.

Eva

Věnuji se už 12 let výuce němčiny a češtiny pro cizince. Po absolvování Kurzu lektorských dovedností pro učitele češtiny jako cizího jazyka učím češtinu buď pomocí zprostředkujícího jazyka (ruština, němčina, angličtina) nebo bez zprostředkujícího jazyka - pouze česky. Učím obecnou češtinu, potřebnou v běžných denních situacích. Již od prvních lekcí je hlavní součástí výuky obou jazyků konverzace. Gramatiku vysvětluji průběžně na konkrétních příkladech. Cílem mé práce je připravit studenta tak, aby se domluvil v každodenních situacích.

 Čeština pro cizince    Němčina  
  Trutnov
  On-line (Skype, e-mail, ...)
  ZŠ - první stupeň   ZŠ - druhý stupeň   Střední škola   Dospělí
  Dopoledne   Odpoledne
  250 - 300 Kč