Učitel Fiala - výuka angličtiny, českého jazyka, fyziky, chemie, matematiky v Plzni

Výuka probíhá především online, po domluvě možná i osobní výuka v Plzni. Před hodinou si připravím pracovní listy nebo početní příklady na problematickou látku, příklady pak se studentem postupně procházím a problematické se pokouším vysvětlit, naučit principy, pomůcky k zapamatování, apod. Jsem schopný si také obstarat různé testy k přijímacím zkouškám, které nejspíš nejlépe prověří znalosti studenta v daném předmětu.

Fiala

Jsem student gymnázia, je mi 17 let. Pracuji s dětmi ve skautské organizaci Klub Pathfinder jako vedoucí - připravuji schůzky, výpravy a podílím se i na letních táborech. Mám zkušenosti s doučováním studentky 7. ročníku ZŠ - úspěšně jsem ji připravoval na přijímací zkoušky z matematiky na šestileté gymnázium. Jsem schopný doučovat děti ve věku 11 - 17 let z předmětů především matematika a čeština, případně i anglický jazyk nebo předměty přírodních věd na 2 .stupni ZŠ (fyzika, chemie). Finanční ohodnocení bych si představoval od 200 Kč / hodinu výše. Mé časové možnosti mi dovolují doučovat pouze 2-3 týdně, většinou odpoledne nebo večer v úterý, čtvrtek, pátek nebo o víkendu. Jsem pracovitý - předem si připravuji jednoduché pracovní listy nebo početní příklady, jsem také kreativní a flexibilní ve vysvětlování látky, kterou student nechápe ze školy. Těším se na Vaši případnou odpověď!

 Angličtina    Český jazyk    Fyzika    Chemie    Matematika  
  Plzeň
  Domluvené prostory   Dochází za studenty
  ZŠ - druhý stupeň   Střední škola
  Dopoledne   Odpoledne   Večer   O víkendu
Skype Skype   Facebook Messenger FacebookM   Email E-mail   WhatsApp WhatsApp   Google Meet GoogleMeet   ZOOM ZOOM  
  200 - 400 Kč